Beredskap og tiltak covid-19

Beredskap og tiltak covid-19

 

Bergstadens Hotel forholder seg til helsemyndighetenes råd og anbefalinger og følger utviklingen i situasjonen tett.

 

  • Det er plassert ut Antibac på strategiske steder på hotellet for gjester og ansatte
  • Rengjøringsbyrået har ekstra fokus på rehold og desinfekt, spesielt på kontaktpunkter med hyppigere vask.
  • Personell benytter plasthansker ved restaurantene
  • Vi har reservert egen fløy, dersom vi får gjester med symptomer
  • Vi begrenser direktekontakt internt og eksternt i bedriften
  • Vi har undersøkt de ansattes reiser siste tid, og forsikret oss om at vi ikke har noen som har vært i kontakt med smitteutsatte områder eller personer.
  • Vi har avtale med Røros solfilm om desinfeksjon av arealer med ozongenerator ved mistanke om smitte.
  • Alle våre ansatte har fått tilbud om influensavaksine. Dette for lettere å kunne skille på symptomer.
  • Vi kan i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste tilby testing på plass med svar innen 1-2 dager.

 

 

For henvendelser kontakt oss på post@bergstaden.no eller ring 72 40 60 80.